Priser

Priser for ydelser hvor der ikke er tilskud fra Sygesikringen

Kørekortsattester

Du bedes kontakte klinikken ved bestilling af tid til en kørekortattest. Dette gælder for alle

Du skal medbringe pas billede og dine briller. Husk at oplyse hvis du har diabetes, da der skal udfyldes ekstra attest

Vær opmærksom på, hvis du anvender kontaktlinser, at synet måles både med og uden korrektion, så medbring ekstra kontaktlinser eller briller, evt. væske til kontaktlinserne

Attesten koster 450 kr. incl. moms indtil

Fornyelse af kørekort fra 75 år og fremefter

Hvis du er 75 år eller ældre, kan du ikke bestille tid til fornyelse af kørekort på selvbetjeningsportalen, kræves ekstra tid og derfor koster attesten 500 kr. incl. moms

Fornyelsen sker normalt for disse perioder:

    • 75 år med 2 år, dvs. til og med 77 år
    • 77 år med 2 år, dvs. til og med 79 år
    • 77 år med 2 år, dvs. til og med 81 år
    • 81 år og senere med 1 år ad gangen

Læs mere her.

Attest i forbindelse med afbestilling af rejse pga. sygdom

Hvis sygdom hos dig selv eller dine nærmeste pårørende forhindrer dig i at gennemføre en betalt rejse, ogdu har en afbudsforsikring, bør du straks henvende dig til dit forsikringsselskab, der vil bede dig snarest om at få lavet en lægeattest for at kunne få oplysninger om sygdommen.

Attesten kan indhentes af rejseforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber, men ikke af rejsebureauer.

Honoraret for lægeattesten er 625,00 kr. incl. moms. Beløbet skal du selv betale.

Øvrige attester

Forhør dig i klinikken