Afhængighedsskabende lægemidler

Afhængighedsskabende lægemidler

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.

Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over E-portalen.

Læge Hans Hechamnn

 Afhængighedsskabende midler er i henhold til Sundhedsstyrelsen

  • Morfin og morfinlignende midler som fx Dolol, Tramadol, Oxynorm, Oxycontin
  • Benzodiazepiner (beroligende medicin) og lignende stoffer inklusiv sovemedicin
  • Visse andre lægemidler med afhængigs-/misbrugsrisiko fx ADHD medicin

Af Sundsundsstyrelsesns cirkulære om beroligende medicin fremgår bl.a.:

”Sovemedicin bør kun anvendes 1 – 2 uger og beroligende medicin kun I 4 uger”